معرفی مرکز خدمات فناوری

معرفی مرکز خدمات فناوری

مركز خدمات فناوري جهت ارتقاء توانمنديهاي صنايع غذايي و بيوتكنولوژي با ارائه خدمات مهندسي مشاوره اي و آموزشي گام مؤثري در جهت بهبود توان رقابتي اينگونه شركتها در سطح ملي و بين المللي برمي دارد.

اين مركز بعنوان كلينيك صنايع غذايي جهت رفع مشكلات موجود صنايع غذايي عمل مي نمايد.

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه