معرفی شهرک فناوری


شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور با هدف ایجاد ثروت به عنوان یک حلقه ارتباطی عمل نموده و امکان دسترسی واحدهای صنعتی به

مراکز مورد نیاز از جمله تحقیقاتی، آزمایشگاه ها، متخصصین، و مشاورین را تسهیل و بدینوسیله شکل گیری و انتقال فناوری ها ی یپیشرفته به صنعت غذایی کشور

را بهبود می بخشد.

 
تسهیلات شهرک
 • ارائه تسهيلات ويژه جهت خريد زمين
 • تسهيل استفاده از امكانات اعتباري وزارت صنايع و شبكه بانكي كشور در زمينه فناوري و كارآفريني·
 • امكان استفاده استيجاري (همراه با تسهيلات) از ساختمانهاي شهرك· مذاكرات لازم با ارگانهاي ذيربط جهت برخورداري شركتهاي مستقر در شهرك از برخي تخفيفهاي مالياتي·
 • برخورداري از سوبسيد در جهت استفاده از خدمات ارائه شده توسط مركز خدمات فناوري، پايگاه اطلاع رساني و آزمايشگاه مرجع·
 • حضور در محيطي هم افزايانه كه امكان تبادل اطلاعات، آگاهي از آخرين دستاوردهاي علمي و توليدي و دسترسي به مشاورين تخصصي در زمينه هاي فني و تجاري را فراهم مي كند
 
امکانات شهرک
 • تونل تاسيسات در سراسر شهرك فناوري جهت سهولت در نقل و انتقال انرژي و شبكه هاي تاسيساتي و ارتباطي به واحدها·
 • سيستم حرارتي مركزي (گرمايش و سرمايش)
 • شبكه مخابراتي (ماهواره اي- فيبر نوري)·
 • آزمايشگاه مرجع صنايع غذايي جهت بهره گيري از خدمات، تجهيزات و آموزش
 • ساختمانهاي مركزي با فضا و امكانات مناسب
 • فضاي سبز مناسب براي هر واحد
 • فضاي مناسب جهت برگزاري سمينارها و همايشها
 • امكانات آموزشي و پژوهشي
 • امكانات ورزشي و مراكز سلامتي
 • مراكز عمومي و ارائه خدمات ضروري (هتل، بانك، مهد كودك و ...)
 •  
 
   
 
   
   
   
  

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه