معرفی آزمایشگاه

تاريخچه آزمايشگاه 
توليد صنعتي، فن آوري، ساخت و سازهاي تكنولوژيك و قدرتها، قابليتها، كارآيي و بالندگي و رشد اقتصادي صنعتي بشر در نيم دهه پاياني قرن بيستم، به

تمامي مرهون بهره گيري از تحقيقات گسترده و تكنولوژي اطلاعاتي است. بهره گيري از اطلاعات مستدرك و مبتني بر تحقيقات، باعث مي شود تا برنامه

ريزان و صاحبان صنايع كشورهاي توسعه يافته، امواج پردامنه مزيتهاي كاربردي اطلاعات، راه ها و حاكميت و سلطه اقتصادي، صنعتي خود را بر طيف عظيمي

از جوامع بشري تحميل كنند.

از جمله عوامل دستيابي كشورهاي صنعتي به نوآوري هاي پي در پي در توليدات مي توان به دو عامل اساسي تحقيق و پژوهش و خدمات صنعتي و

مهندسي اشاره كرد. يك صنعت زنده و پويا براي استمرار حيات خود نيازمند بهره گيري دائمي از عناصري چون تحقيق و پژوهش و فناوري است.

ايجاد مراكز تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي گام اول توسعه صنعتي در كشور ما بوده است اما بهره گيري از توانايي هاي بالقوه صنعتي موجود در داخل

كشور و در حقيقت بالفعل نمودن آنها، تداوم گامهاي بعدي را تضمين مي كند. راز اصلي برتر ماندن صنعتي در كشورهاي توسعه يافته، ارج نهادن به تخصص

ها و تواناييهاي موجود در داخل آن كشورها و تزريق بموقع امكانات، سرمايه و ... به مؤسسات ارائه دهنده مشاوره هاي صنعتي و در نتيجه بهره مندي از

قابليت هاي آنهاست كه در سالهاي اخير شاهد تجمع مؤسسات ارائه دهنده خدمات تحقيقي و پژوهشي در راستاي توسعه صنعت در كشورهاي توسه

يافته و در حال توسعه در پاركهاي علمي هستيم و يكي از اقدامات بسيار مهم مجلس محترم شوراي اسلامي تصويب ايجاد سه شهرك فناوري (صنايع

غذايي، صنايع بيوتكنولوژي قطعات خودرو و نرم افزار) در سه نقطه كشور مي باشد تا بتوان از منابع عظيم داخلي و نيروي متخصص و كارآمد موجود در جهت

توسعه صنعتي و ورود به بازارهاي جهاني گام برداشت.
 
طرح احداث شهرك فناوري صنايع غذايي و صنايع بيوتكنولوژي در استان خراسان، گروهي متشكل از متخصصين باتجربه را كه در حال حاضر مديران توليد و

تحقيق و توسعه كارخانجات استان مي باشند، بر آن داشت تا جهت دستيابي به اطلاعات صحيحي براساس نيازهاي واقعي واحدهاي موجود اقدام به

مطالعه جهت ايجاد يك آزمايشگاه تحقيقاتي و مرجع و بررسي اولويتها و نيازسنجي آن در شهرك مذكور بنمايند، نكته قابل توجه اين است كه علاوه بر

تحصيلات دانشگاهي بيش از 10 سال تجربه كار عملي در هر يك از رشته هاي صنايع غذايي مورد مطالعه داشته اند.

معرفي آزمايشگاه 
يكي از بخش هاي مهم و منحصر به فرد شهرك فناوري، مجتمع آزمايشگاهي است. اين مجتمع شامل آزمايشگاه مرجع صنايع غذايي و آزمايشگاه هاي خاص

بخش خصوصي است كه در راستاي ارائه خدمات به مشتريان و علي الخصوص در زمينه صادرات مي تواند پاسخگوي بسياري از مشكلات بخش صنعت

غذايي كشورمان باشد.
 
1. دسترسي كليه واحدها به مجوزهاي بين المللي و نتايج قابل اعتماد.2. ايجاد يك مركز براي كاليبراسيون ابزار و روشهاي آزمون.

3. ايجاد يك مركز براي آموزش هاي تخصصي.

4. ايجاد مجتمع خاص تحقيقات صنايع غذايي.

5. بي نياز كردن صنايع كوچك از سرمايه گذاريهاي سنگين براي خريد تجهيزات آزمايشگاهي.

6. ايجاد آزمايشگاههاي آناليتيكي ويژه براي آزمايشهاي اختصاصي رشته هاي مختلف.

7. ايجاد يك آزمايشگاه مرجع با اعتبار بين المللي جهت رفع اختلافات در امر صادرات و واردات.

 
اهداف آزمايشگاه 

1- کمک به افزايش سهم بازار جهاني محصولات صنايع غذايي

2- ارائه کليه خدمات آزمايشگاهي (عام و خاص صنايع غذايي) و بهبود و تسريع در فرآيند آن

3- بهبود کيفيت در زنجيره صنايع غذايي

4-کاهش هزينه هاي آزمايشگاهي

5- نوآوري در روش هاي آزمايش، محصولات و فرآيندها مطابق سليقه مشتريان

6- مطالعه بازار هاي داخلي و خارجي در خصوص آزمايشات و محصولات موردنياز

7- پيشتازي در معرفي و بهره گيري از تکنولوژي هاي جديد از جمله: بيوتکنولوژي، تكنولوژي اطلاعات و ...

8- استفاده بهينه از کليه امکانات و سرمايه هاي آزمايشگاهي موجود در زنجيره صنايع غذايي

9- انتشار مقالات علمي و حضور فعال در مجامع و سمينارهاي داخلي و خارجي

10- کسب اعتبار جهاني و مجوز صدور تأييديه ها


چشم انداز

مرجعيت علمي- فني در خدمات آزمايشگاهي و بهبود کيفيت در زنجيره صنايع غذايي، بمنظور تبديل خراسان به قطب صنايع غذايي خاورميانه از طريق کسب

رضايت مشتريان داخلي و خارجي


رسالت

در راستاي تبديل استان خراسان به قطب صنايع غذايي خاورميانه، افزايش سهم بازار جهاني و کسب رضايت مشتريان (داخلي و خارجي)، آزمايشگاه هاي

شهرک فناوري به وجود آمد تا با ارائه خدمات آزمايشگاهي و بهبود کيفيت زنجيره صنايع غذايي در کلاس جهاني به مرجعيت علمي- فني دست يابد.

 

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه