مرکز آموزش

1-معرفی مرکز آموزش

2-مقالات و پيوندها

3-تقويم آموزشي شش ماه اول 1395

4-اطلاعيه هاي آموزشي

5-حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي
معرفی مرکز آموزش
تغييرات سريع تكنولوژي، چرخه عمر كوتاه محصول و رقابت فشرده جهاني و مسائل جهاني شدن، تماماً محيط عملياتي بنگاههاي اقتصادي را متحول كرده اند. در نتيجه آموزش و بكارگيري فناوري جديد بعنوان عامل استراتژيک در رقابت جويي، براي رشد و بقاء بنگاهها اهميت حياتي دارد. در چنين شرايطي، پارک ها و شهرک هاي فناوري با ارائه آموزشهاي مورد نياز و مدرن واحدهاي صنعتي زير ساخت هاي بقا و حضور فعال در رقابت بين المللي را فراهم مي نمايد.

 
 
     
 
     
 
     
   
 

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه