حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي


حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي
 
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران جهت دستيابي به اهداف خود در نظر دارد از توان علمي دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در زمينه هاي مختلف مورد نياز صنايع كوچك استفاده نموده و همزمان نيازهاي مطالعاتي اين صنايع را به دانشگاه ها معرفي نمايد. از اينرو حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد، دكتري و فوق دكتري را به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار خود قرار داده است. اهداف سازمان در اين زمينه، شناسايي و معرفي استادان و دانشجويان مستعد و علاقه مند در زمينة هاي مرتبط و استفاده از نظرات و تخصص آنها، توسعه همكاري هاي علمي و پژوهشي بين دانشگاه ها و صنعت،  هدايت و بهره برداري از  
پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مسائل صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و  
صنايع كوچك استفاده از پتانسيل هاي قابل توجه دانشگاه ها مي باشد.
 1. شرايط پيشنهاد دهنده پايان نامه:
-
 
 1. چگونگي انتخاب موضوع تحقيق:
  1. موضوع دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي شامل تمامي موارد مرتبط با سازمان و 
    شركت هاي شهرك هاي صنعتي استان ها در راستاي حل مسائل در حوزه صنايع كوچك مي باشد.
  2. انتخاب موضوع از بين اولويت هاي تحقيقاتي و مطالعاتي اعلام شده توسط شركت شهرك هاي صنعتي استان ها انجام مي پذيرد.
  3. پيشنهادعناوين تحقيقاتي ومطالعاتي مرتبط با فعاليت سازمان توسط دانشجو به شركت شهرك‏هاي صنعتي استان ها اعلام مي گردد.
 2. ويژگي موضوعات اولويت دار:
  1. در راستای اهداف، ماموريت ها و سياست های سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان يا شركت هاي استاني در ايجاد و اداره شهرك ها و نواحی صنعتي و حمايت از صنايع كوچك باشد.
  2. موضوعات مربوط به صنايع كوچك مي‏بايست در جهت راه هاي جديد براي توسعه و حمايت و يا رفع معضلات عمومي صنايع كوچك بوده و وابسته به يك واحد صنعتي خاص نباشد.
  3. کاربردی بوده و قابليت اجرا داشته باشد.
  4. به دور از کلی نگري ها بوده و بتواند نتايج دقيق و ملموسی ارائه نمايد.
  5. با استفاده از مقايسه تطبيقی با کشورهای توسعه يافته، الگوی عملی مناسبی را عرضه نمايد.
  6. مشخصات اقليمي و جغرافيايي و منابع انساني و مزيت هاي منطقه اي و ملي در طرح هاي توسعه اي مد نظر قرار بگيرد.     
 3. مراحل انجام پایان نامه:
  1. انتخاب و پيشنهاد موضوع تحقيق توسط دانشجو
  2. تكميل فرم شماره 1 ( پروپوزال )توسط دانشجو با هماهنگي استاد راهنما و ارسال آن به شركت استاني مربوطه
تبصره 1: دانشجو مي‏بايست در اين مرحله  صرفا تاييد و موافقت اوليه دانشگاه و استاد راهنما را در خصوص كليات موضوع حاصل نمايد. بديهي است امكان دارد در حين فرآيند بررسي و تاييد موضوعات در شركت  شهركهاي صنعتي تغييراتي در عناوين و نحوه انجام طرح  ايجاد گردد.
5.نحوه همكاري
 1. چارچوب همكاري، در قالب قرارداد بين شركت شهركهاي صنعتي و مجریان (دانشجو و استاد راهنما) منعقد مي گردد.
 2. شروع كار مطالعه و انجام اقدامات لازم پس از انتخاب موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه (زير نظر استاد راهنما) خواهد بود.
 3.  درج عبارت «این پايان نامه با حمایت مالی سازمان صنايع كوچك وشهرك هاي صنعتي ايران انجام شده است» بعنوان همكار و حمايت كننده در داخل و روی جلد پایان نامه و مقاله‌هاي منتج از آن الزامی است.
 4. دانشجو بايستي چهار نسخه پایان نامه (دو نسخه الكترونيكي با فرمت word  و دو نسخه کالینگور) به شركت استاني پس از تأیید نهایی استاد راهنما و دانشگاه ارائه نمايد.
 5. « كميته استاني بررسي پايان نامه ها »، گزارشات واصله را بررسي و نظرات خود را حداكثر ظرف سه هفته  پس از وصول گزارش به مجریان اعلام خواهد كرد.
 6. دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع از پروژه رسماً از نمايندة شركت استاني جهت حضور در جلسه دعوت بعمل آورد.
 7. دانشجو مي‏بايست پس از برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه و نهايي شدن گزارش پايان نامه موارد زير را در اختيار شركت شهركهاي صنعتي قرار دهد:
 • دو نسخه از پايان نامه به همراه متن كامل تايپ شده در قالب word و ذخيره در CD  
 • ارائه نتايج پايان نامه در قالب سمينار در محلي كه شركت استاني اعلام خواهد كرد.       
 • چكيده پايان نامه  به همراه نسخه الکترونیکی تايپ شده كامپيوتري (حداكثر 1.5 صفحه)
 • فايل دفاعيه: نسخه الکترونیکی در فرمت  power point كه در روز دفاع ارائه شده است
 • فايل مقالات: نسخه الکترونیکی مقالات منتج از پايان نامه در فرمت word
 • دانشجو مي‏بايست در هنگام ارائه گزارش نهايي به شركت استاني کاربرگ گزارش نتايج پايان نامه هاي به اتمام رسيده (فرم شماره 3) به صورت الكترونيكي تكميل نمايد.
  1. كليه حقوق و امتياز حاصل از نتايج تحقيق و مالكيت معنوي آن متعلق به هر دو طرف بوده و هر يك حق استفاده از آن را بطور نامحدود دارند.
  2. شركت شهركهاي صنعتي  مي‌تواند در موارد زير به طور يك‌جانبه قرارداد را فسخ نمايد:
- در صورتي كه پايان نامه ‌براي سازمان ديگري انجام شده باشد.
 • در صورتي كه دانشجو از تحصيل در دانشگاه انصراف داده يا اخراج شود.

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه