فــرم های ارزیـابی شرکت های مستقر در شـهرک فنــــاوری

سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷
فــرم های ارزیـابی شرکت های مستقر در شـهرک فنــــاوری
.
.
.
دریافت  فــرم ارزیـابی شـرکت های مسـتقر

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه