212 پروژه حاصل سه ماه تلاش جهادی

یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴
212 پروژه حاصل سه ماه تلاش جهادی
مرکز خدمات فناوری شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی , محفلی برای حضور شرکتهای فنی و مهندسی و مشاورین و خبرگان صنعتی می باشد که تا کنون در سالهای  گذشته توانسته خدمات قابل توجه ای در این حوزه  به صنعت ارائه نماید, شرکتهای مستقر در این مرکز در سه ماهه گذشته توانسته اند 212 پروژه با واحدهای صنعتی استانی و کشوری به سرانجام برسانند .  متقاضیان خواسته های  صنعتی به خصوص واحدهای صنعتی  جهت آشنایی با مشاورین و شرکتهای مستقر  در این مرکز  می توانند به آدرس اینترنتی:  www.foodtechpark.com   قسمت مشاورین صنعتی و شرکتهای مستقر مراجعه نمایند.

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه