بازدید ریاست سازمان صنعت و معدن ,تجارت استان سمنان از شهرک فناوری صنایع غذایی

یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴
بازدید ریاست سازمان صنعت  و معدن ,تجارت استان سمنان از شهرک فناوری صنایع غذایی
به گزارش مدیر شهرک فناوری صنایع غذایی آقای مهندس اسلامی مقدم در تاریخ 21/3/94 آقای مهندس اسودی ریاست سازمان ریاست صنعت , معدن وتجارت استان سمنان به همراه مدیران ستادی آن سازمان و به همراه مدیران واحدهای تولیدی  از توانمندیهای شهرک فناوری صنایع غذایی خراسان و زیر مجموعه های آن همچون: کلینیک بسته بندی ایران و آزمایشگاه مرجع تستا بازدید بعمل آوردند و با ظرفیتهای بالقوه و بالفعل این مجموعه ها آشنا گردیدند و مقرر گردید از خدمات این مراکز برای پیشبرد اهداف  صنعتی آن استان بهره مند گردند .

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه