همايش برندينگ، مشتري مداري و حضور در بازارهاي جهاني

چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
همايش برندينگ، مشتري مداري و حضور در بازارهاي جهاني

http://www.khbc.ir

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه