مشاوره در دانش فني، فرمولاسيون و بسته بندي

نام و نام خانوادگی / نام شرکت : ناصر صداقت
آخرین مدرک تحصیلی : دكترای تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی علوم و صنايع غذايي
سابقه کار : دانشگاه فردوسي مشهد
ایمیل: sedaghat@um.ac.ir
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : حميدرضابيات مختاري
آخرین مدرک تحصیلی : كارشناسي رشته تحصیلی : صنايع غذايي
سابقه کار : مدیر کنترل كيفي -مدير توليد-مدير كارخانه شهدايران- مدير عامل و رئيس هيئت مديره و مالك شرکت وینا آريا-رئيس هيئت مديره و محقق شرکت مشاوره و تحقیق صنایع غذایی خراسان
ایمیل: hamid.bm37@gmail.com
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : محسن فتحي نجفي
آخرین مدرک تحصیلی : دكترا رشته تحصیلی : بيوتكنولوژي
سابقه کار :
ایمیل: njafi99@yahoo.com
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : مهدی کریمی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی
سابقه کار : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
ایمیل: mahdikarimi753@yahoo.com
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : حمید اعتمادی راد
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : شیمی
سابقه کار :
ایمیل: Info@etg-iran.com
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : هادي هژبر الساداتی
آخرین مدرک تحصیلی : كارشناسي رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني
سابقه کار : معاونت مالي شركت چين چين- مسئول حسابدار- مدير امور مالي -
ایمیل: hzhbr_3@yahoo.com
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : علی معینی (فرآيندتدبيرپاژ)
آخرین مدرک تحصیلی : ليسانس مهندسي رشته تحصیلی : صنايع غذايي
سابقه کار : مدير برنامه کشت و صنعت51
ایمیل: ali_moeini@yahoo.com
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : محمد الهي
آخرین مدرک تحصیلی : دكترا رشته تحصیلی : علوم و صنايع غذايي
سابقه کار :
ایمیل: mohammadelahi@hotmail.com
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : محمد حسين حداد خداپرست
آخرین مدرک تحصیلی : دكترا رشته تحصیلی : علوم و صنايع غذايي
سابقه کار : مديرفني و كارشناس ارشد کارخانه پنبه خام -مشاور قند شیروان وکارخانه روغن نباتی 
ایمیل: khodaparast@um.ac.ir
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : علی هژبر الساداتی (شركت گروه مهندسي هژبر وهمكاران)
آخرین مدرک تحصیلی : كارشناسي رشته تحصیلی : علوم وصنايع غذايي
سابقه کار : مديرتوليدشرکت کشت و صنعت بین الملل چین چین-مديركارخانه شرکت شهدپاک-مشاورمديرعامل شرکت چلیکا سپاهان-مدیر عامل شرکت گروه مهندسی هژیر و همکاران
ایمیل: hzhbr_3@yahoo.com
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : فریده طباطبایی یزدی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی
سابقه کار : استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
ایمیل: tabatabai@ferdowsi.um.ac.ir
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : فرزاد مهرنيا
آخرین مدرک تحصیلی : كارشناسي رشته تحصیلی : دوره تخصصي فراورده هاي لبني
سابقه کار :
ایمیل: farzadmehrnia@yahoo.com
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : دکتر بهشتی (آزمايشگاه كنترل كيفي تستا)
آخرین مدرک تحصیلی : دكتری رشته تحصیلی : داروسازي
سابقه کار :
ایمیل: testalab@gmail.com
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : محمد تقی بخشی محبی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی رشته تحصیلی : صنایع
سابقه کار : مدیرعامل شرکت انارین- مشاور و طراح شرکت پروین
ایمیل: bakhshi.mohebbi@gmail.com
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : محمد صادق صداقت (روانکار شیمی)
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی رشته تحصیلی : شیمی مهندسی
سابقه کار : مشاوره - ساخت و نصب سیستم - رنگ آمیزی صنعتی در شرکت نفت
ایمیل: ravankarshimi@yahoo.com
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : فخری شهیدی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی : مهندسی علوم و صنایع غذایی
سابقه کار :
ایمیل: niloofr1373@yahoo.com
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : سید امین یعقوبی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مهندسی علوم و صنایع غذایی
سابقه کار : مدیر تحقیق و توسعه- مدیر تولید- مدیر کنترل کیفی
ایمیل: aminyagoubi@yahoo.com
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : سميرا يگانه زاد
آخرین مدرک تحصیلی : دكتري رشته تحصیلی : صنايع غذايي
سابقه کار : فرمولاسيون و خواص حسي
ایمیل: yeganehzad@yahoo.com
نام و نام خانوادگی / نام شرکت : ستاره بصيري
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسي رشته تحصیلی : صنايع غذايي
سابقه کار : دانش فني و فرمولاسيون،استانداردها،آموزش
ایمیل: Basiri_setare@yahoo.com

ادرس : خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، جاده شهرك صنعتي توس ، شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور

تلفن : 82 - 5413981 (0513)

نمابر : 5413985 (0513)

نقشه